Преводи Варна

Преводи и Преводачески услуги ВарнаПро Сървисис ООД използва преводачи на хонорар, с богат опит в областта на преводите и лицензирани към Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР.

Предлагаме:
Експресни преводи в рамките на работния ден.
Превод от/на всички европейски езици – бързи срокове и качествено изпълнение.
Превод на лични и официални документи (дипломи, академични справки, уверения, свидетелства за съдимост, актове за раждане и. др.);
Превод на фирмена документация (фактури, договори, банкови референции, счетоводни баланси, оферти, делова кореспонденция и др.)
Превод на художествена и специализирана (медицинска, техническа и юридическа) литература;
Превод на техническа документация и инструкции за експлоатация към всякакъв тип оборудване с пълно спазване на оригиналното форматиране на преводния текст;
Превод на уеб-сайтове, брошури, менюта и рекламни материали;

Устни преводи – Придружаване;Бизнес разговор; Конферентен превод; разговори по телефона.

Свържете се с нас на посочените телефони, електронна поща или скайп, за да полчуите конкретна оферта за срокове и цена.

Преводите се изчисляват на база на брой машинописни страници от готовия превод, а не от оригиналния текст. Една машинописна страница се състои от 1800 знака с интервалите, в съответствие с БДС EN 15038:2006.
Преводаческата агенция съхранява архив на всички преведени текстове за период от 60 дни от предаване на поръчката. След този срок запазва правото си да изтрие преводите.
При обемна поръчка и/или дълготрайно сътрудничество предлагаме договори за преводачески услуги с големи отстъпки в цените!

Преводи
и
ЛегализацияВарна