Легализация Варна

Легализация и Легализиране на документи Варна

Агенцията извършва заверки и легализации на лични и официални фирмени документи във всички държавни институции, както и заверки на официални документи с Апостил от Консулски отдел на МВнР.

За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, издадените от друга държава документи на български граждани следва да бъдат допълнително оформени по определен начин.
Документите издадени от Република България, също трябва да имат съответните печати и заверки, за да ви послужат в страната, в която следва да бъдат представени.

Сроковете за легализация на различните документи са от 2 до 15 работни дни в зависимост от вида на документа и вида на услугата.
Цената на легализирания документ се формира като сума от държавните такси за заверка в съответните институции, куриерската услуга, стойността на превода и фирмена такса.
Преди да подходите към легализация на Вашите документи, консултирайте се с нас относно формалните изисквания за тяхното издаване от съответните ведомства. Това ще Ви спести много време и средства.
Предлагаме:

  • Легализация на официални документи с Апостил;
  • Заверки в държавни институции и учреждения на P.България;
  • Заверки в консулски представителства на чужди държави в Р.България;
  • Заверки на преводи.

Преводи
и
ЛегализацияВарна